fredag 1. april 2011

Det var en gang

I juli 2006...

Vi hadde geiter. Her har vi fått to små geitekje.
Det var utrolig koselig med geiter. Vi hadde geiter i 4 år.


Lykle og Blåmann


Lykle og Lille

Vi hadde to Telemarks-kalver. Fagros og Ferdinand. Vi fant ut at det var altfor krevende å ha kyr på et lite gårdsbruk som vårt. Iallefall da vi fikk en liten baby. Vi hadde i tillegg høner, sauer og geiter.